top of page

Hyttene befinner seg i sone 1 i Bjerkreimselva. Dvs den første sonen man kommer til etter Fotlandfossen og Fotlandsvannet. Elvestrekket er på ca 4 km og går opp til og med Kleivafosssen på søndre side av elva. Fiske her blir disponert av Bjerkreim Elveigarlag, og fiskekort blir solgt på plassen.

Bjerkreimselva har de siste år vært blant landets beste lakseelver. Elva har så stor vannføring at det vanligvis er mulig å fange laks gjennom hele fiskesesongen som begynner 15. juni, og avsluttes 20. september.

Det er også mulighet for å kjøpe kort til begrenset tidligfiske fra 1. Juni – 15. Juni.

Sone 1 er tilrettelagt for fiskere med bord, benker, toaletter, søppelstativer, parkeringsplasser og en godt vedlikeholdt elvebredd.

Besøk sidene til Bjerkreimselva:

www.bjerkreimselva.no

Fiskekort og fangstrapportkort kan kjøpes på stedet. 

Statskort kan kjøpes her

The cabins are located in zone 1 of the Bjerkreim River, meaning the first zone north of the Fotland water and the Fotland waterfall. The zone stretches about 4 km along the eastern side of the river and ends by the Kleiva waterfall. Salmon fishing is regulated through The River Bjerkreim Riparian Owners’ Association

The Bjerkreim River has during the last few years been one of the best rivers for salmon fishing in Norway. The river has high water discharge and it usually is possible to catch fish throughout the season which starts on the 15th of June and lasts until the 20th of September. 

It is also possible to buy fishing cards for limited early fishing from the 1st of June to the 15th of June 

Zone 1 has facilities which include outdoor tables and benches, toilets, garbage bins, parking areas and a well-maintained river bank. 

More information can be found on the web pages of The River Bjerkreim Riparian Owners’ Association
 www.bjerkreimselva.no

The fishing licence, in addition to cards for registering the catch, can be bought on-site.

The national fishing licence can be bought online here

bottom of page